ROBUSIOWA ORTOGRAFIA

Akademia Nauki Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 14, Ostrowiec Świętokrzyski

ROBUSIOWA ORTOGRAFIA

Najważniejsze informacje

Organizator Akademia Nauki Ostrowiec Świętokrzyski
Miejsce Akademia Nauki Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 14, Ostrowiec Świętokrzyski

Program zajęć nastawiony jest nie tylko na utrwalenie reguł ortograficznych, lecz także na skuteczną naukę słów wyjątkowych i niepodlegających konkretnym zasadom, gdyż właśnie z takimi słowami uczniowie mają najwięcej kłopotów. Kurs składa się z dwóch głównych części tematycznych. Pierwsza z nich rozwiązuje problemy związane z pisownią rz, ż, sz, ó, u, ch, h, m, n, ą, ę, w, f. Z kolei druga dotyczy trudniejszych zagadnień pisowni razem bądź osobno poszczególnych słów i cząstek „nie” i „by”, pisowni małą i wielką literą, końcówek: i, ii, ji, ą, ę, oł, eł, ął, ęł, wygłosów: w, f, p, b, d, t, k, g, z, s oraz zmiękczeń ś, ć, ź, ń, dź i rodzin wyrazów. Dzięki specjalnemu systemowi powtórek zdobyta wiedza zostaje ugruntowana i zachowana w pamięci długoterminowej. Oprócz skutecznego opanowania poprawnej pisowni około 1500 wyrazów uczniowie nabywają umiejętność schematycznego i szybkiego rysowania, koncentracji, wymiany wyrazów, poszerzają swój zasób słownictwa, rozwijają kreatywność, wzmacniają pewność siebie i zdobywają umiejętność opanowania stresu na dyktandach.

Taekwondo
zajęcia sport sztuki walki
Taekwondo
Osiedle Stawki 35

Zobacz szczegóły

Nauka pływania
zajęcia sport na basenie
Nauka pływania

Zobacz szczegóły

Pole dance
zajęcia sport siłownia / fitness
Pole dance
Osiedle Ogrody 28

Zobacz szczegóły

Kickboxing
zajęcia sport sztuki walki
Osiedle Ogrody 28,

Zobacz szczegóły

Zobacz więcej